dimarts, 6 de gener de 2009

Avenc d'en Roca història



Exploració de l'any 1908, a l'escala, mossen Norbert Font

i Sagué; a la dreta, el Dr. Marian Faura, prevere; damunt

el bloc l'Obiols i més amunt l'Orga. Foto J.M. Có.





Missatge editat per Francesc Alarcon.

Extret del llibre Documents de la Història

de Corbera de Llobregat.

De Josep Mª Riera i Bagué.



Posted by Picasa